Dränering

Dränering runt stuga

 

Dräneringslang med lämplig lutning på bädd av krossade tegelpannor under platta

Täckduk under och över dräneringsslang

Vattnet leds bort från stugan till stenkista

En variant är att täcka med finsingel