Fasad

Fasad

fasadb.jpg

a) Skadat timmer utbytt, b) Behandling av timmer mot röta/skadedjurangrepp,

c) Isolering, d) Ny träfasad och e) Oljebehandling och Målning

Ingenting är omöjligt - Problem är till för att lösas