Garanti

 

Vad kräver lagen

 

  • Lagen kräver att en hantverkare utför arbetet på ett fackmannamässigt sätt d.v.s. han ska följa de säkerhetsföreskrifter som finns och de byggnormer som gäller.
  • Hantverkaren ska inte heller använda sig av onödigt dyra byggmetoder vare sig det gäller material eller arbete. För att underlätta för husägaren ska hantverkaren berätta vilka förberedelser som krävs för att utföra arbetet på ett bra och effektivt sätt och avråda från arbeten och metoder som inte anses lämpliga. 
  • Om ett arbete försenas eller blir fel har kunden enligt konsumenttjänstlagen rättigheter att begära rättning av hantverkaren. 

 

Vad kräver Renovering62

 

  • Åtar sig inget arbete då minsta osäkerhet i utförandet föreligger
  • Avråder hellre kunden att utföra ett önskat arbete än godtar arbetet om detta exempelvis kan skada fasigheten
  • Är alltid överrens med kunden genom samtal och erbjudande om offert/prisförslag innan arbetet påbörjas.
  • Tar alltid hänsyn till kundens önskemål gällande exempelvis arbetstider
  • Renovering62 städar upp efter utfört arbete
  • Det är en yrkesheder att Renovering62 åtgärdar eventuella fel som skulle kunna uppstå. Besiktning genomförs alltid tillsammans med kunden efter avslutat arbete.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)