Målerier

Målning av fasad

Fasadmålning

Gammal gul färg har skrapats bort, följt av slipning, fogning av sprickor/kvisthål, borstning, tvättning med målartvätt, sköljning med vatten, grundfärgning 2ggr. och slutligen målning med ackrylat täckfärg 1 ggr.